Vi erbjuder olika placerings- och behandlingsformer

Vega HVB-behandling
Högklassig psykologisk behandling med skräddarsydda behandlingsplaner utförda av psykologer.  

Vega Korttidsboende
Stabiliserande och återhämtande
placeringsform med fokus på kartläggande insatser.  

Vega Stödboende
I en nyrenoverad villa, ett stenkast från
huvudfastigheten, erbjuds boende med stöd. Här ges möjlighet att utöka sin självständighet och successivt även det egna 
ansvaret för fortsatt återhämtning. 

Behandlande insatser  

KBT (Kognitiv beteendeterapi)  

MET (Motivational Enhancemnet Therapy)

Återfallsprevention 

Psykoedukation

Utredande insatser 

ASI – BEdömning av hjälpbehov
(Addiction Severity Index)

Neuropsykiatrisk utredning
(Även utökade psykologiska utredningar)

Aktivitets-Funktionsbedömningar (ADL-bedömningar)

Hälso- och sjukvårdsinsatser
Vega Härskogen har medicinhantering och  läkemedelsövertag för samtliga klienter vilket utförs av sjuksköterska och delegerad personal. 

LARO
Vega Härskogen tar emot klienter i LARO och samverkar med ansvarig LARO-mottagning och blir dess “högra hand” i en gemensam vårdplan. Vi erbjuder övervakat medicinintag och är behjälpliga med nedtrappningar/upptrappning av läkemedel.

Spetskompetens inom Psykossjukdommar 

HSL-teamet på Vega Härskgen har spetskompetens inom psykossjukdomar med  gedigen erfarenhet av behandling- och rehabilitering.

Vega Härskogen samarbetar med Vega vårdcentral & Rehab,
en del av Vegafamiljen. Här erbjuds klienterna högklassig primär-och rehabvård med korta väntetider, men även:

Hälsoundersökningar & minnesutredningar

Rehabiliterande insatser

Oavsett var i återhämtningsprocessen klienten befinner sig, erbjuder Vega Härskogen skräddarsydda insatser
utifrån behov, resurser och förutsättningar ur ett holistiskt perspektiv.

Vårt team av legitimerad personal garanterar en individanpassad resa
 mot återhämtning och välbefinnande – för varje klient.