Hela människan, hela vägen till återhämtning

Vega Härskogen

Oavsett var i återhämtningsprocessen klienten befinner sig,
erbjuder Vega Härskogen skräddarsydda insatser utifrån behov, resurser och förutsättningar ur ett holistiskt perspektiv.

Vårt team av legitimerad personal garanterar en individanpassad resa
 mot återhämtning och välbefinnande – för varje klient.

Nu är vi på plats!

Mitt i Härskogens fantastiska friluftsmiljö, vid Stora Härsjöns östra strand.

Med en gemensam värdegrund: en prestigelös stämning och ett stort engagemang för beroendevården står vi nu enade i att förverkliga vår dröm. En sammanhållen och hel vårdkedja, där alla professioner och insatser ryms under samma tak. Välkommen till Vega-familjen!  

Vega Härskogen erbjuder placering för klienter mellan 25 och 70 år med psykiatrisk samsjuklighet. 

Tack vare våra olika placeringsformer kan man på ett sömlöst sätt förflytta sig mellan HVB, kortidsboende och stödboende beroende på aktuellt behov, resurser och förutsättningar – allt under samma tak!

Vega Härskogen är stolta över att kunna tillhandahålla en trygg tillvaro, där ett rutinerat och professionellt team finns med hela vägen (till återhämtning).

Vi har hela vårdkedjan

Hälso-och sjukvårdsteamet på Vega Härskogen består av psykiater, psykiatrisjuksköterska, psykologer och arbetsterapeut. I behandlingsteamet arbetar samordnare, socionom och behandlingspersonal. Personalgruppen har lång erfarenhet av beroendevård och är ett väl sammansvetsat gäng. Teamen arbetar integrerat och varje profession bidrar med sin specifika kompetens i en tvärprofessionell organisation. Vega Härskogen har vaken personal tillgänglig dygnet runt, året runt och vi tar emot akuta placeringar även nattetid.

Vi levererar högkvalitativ och individanpassad vård. I samband med varje avslutad placering skrivs en slutrapport där insatser och resultat framgår samt vilken genomförandegrad som uppnåtts. Vi lämnar även en övergripande bedömning inklusive vägledande rekommendationer för klientens fortsatta utveckling och stödbehov.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi på Vega Härskogen arbetar, om våra placerings-eller behandlingsformer eller har andra funderingar är du varm välkommen att höra av dig till oss.