Om oss

Vega Härskogen är en del av P&S Vega koncernen.

Vår huvudsakliga ambition är att erbjuda högkvalitativ vård och behandling, på lika villkor för alla de som söker sig till någon av våra enheter. Vi utformar en verksamhet vars grundval vilar på förtroende och ömsesidig tillit.

Människor är vår största tillgång. Vi tror på att ge kompetenta och engagerade människor möjlighet att själv påverka sin egen vardag. 

Våra värdeord